logotyp
Položek: 1-10 z celkem: 49   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Rozvolnění - 1. fáze

07.04. 2021
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 6. dubna 2021, bylo vydáno mimořádné opatření k 1. fázi rozvolnění provozu mateřských škol od 12. dubna 2021.
Shora citované mimořádné opatření umožňuje prezenční přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále dětí ve věku od 2 do 5 let IZS (Integrovaného záchranného systému), v neměnných skupinách do 15 dětí. Seznam vybraných profesí na které se vztahují mimořádným opatřením určené výjimky, najdete pod tímto upozorněním. Příslušnost k taxativně vymezeným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením od zaměstnavatele.
V pondělí, 12. dubna 2021, budou tedy otevřeny na každé z našich třech budov třídy pouze pro povinně vzdělávané předškoláky a děti IZS. 
Seznamy dětí a jejich rozdělení do nově vzniklých tříd vám budou k dispozici ve vstupních prostorách jednotlivých budov.
Ostatní režimová opatření týkající se organizace provozu a testování jsou přílohou pod tímto oznámením.
Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby si nechali dostatečný časový prostor na testování dětí, které bude trvat 15 minut. Děti se budou testovat samy, za dohledu a dopomoci zákonného zástupce nebo jím písemně pověřeného asistenta. Instruktážní video na kterém uvidíte antigenní test, který bude naše mateřská škola používat, je umístěno pod tímto oznámením.
Pro ostatní děti omezení provozu mateřských škol podle školského zákona dále pokračuje v dosavadním režimu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka
 

Vybrané profese

SeznamSeznam

Zákaz osobní přítomnosti dětí v předškolním vzdělávání stále trvá

27.03. 2021

Vážení rodiče,
usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021, byla dne 26. března 2021 prodloužena účinnost a to do 11. dubna 2021. Omezení provozu mateřských škol podle školského zákona dále pokračuje v dosavadním režimu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Omezení provozu mateřské školy

01.03. 2021
Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021, je s účinností od 27. února do 21. března 2021 omezen provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí v předškolním vzdělávání.

Žádost o vystavení potvrzení o ošetřovném je vám k dispozici na adrese: https://www.cssz.cz/

Aktualizované distanční předškolní vzdělávání, které je ze zákona povinné pro všechny povinně vzdělávané předškoláky, je vám od dnešního dne k dispozici na:
http://www.msbenese.cz/stranka-distancni-predskolni-vzdelavani-45
Po znovuotevření mateřské školy budou třídní učitelky výsledky vaší domací předškolní přípravy vybírat.

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsíci březnu hradí všichni a v plné výši. Vyúčtování a vratky přeplatků budou povedeny na konci školního roku 2020/2021.

Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Tanec pro zlepšení nálady

19.02. 2021
Vážení rodiče,
i do naší mateřské školy doputovala horká novinka a sice tanec pro zlepšení nálady. Jeho originální školkové verze si budete moci postupně prohlédnout v naší videopozdravně.
http://www.msbenese.cz/stranka-videopozdravy-47
http://www.msbenese.cz/index.php?moduser=user&page=47
Tancujte s námi
Vaše roztančená mateřská škola

Upřesnění karantény - zelená třída E. Beneše

01.02. 2021

Vážení rodiče,
na základě informací KHS upřesňujeme karanténí podmínky dětí z Zelené třídy budovy E. Beneše, které byly přítomny předškolnímu vzdělávání ve dnech:

1.
      26.01.2021 – karanténa od 27.01.2021  do  05.02.2021, včetně

       2.      27.01.2021 -  karanténa od 28.01.2021  do  06.02.2021, včetně

Pozorně čtěte informaci KHS umístěnou pod tímto článkem.
V Kralupech dne 1.1.2021                                                              Mgr. Pavla Kicková, ředitelka
 

Informace KHS

Stanovisko KHSStanovisko KHS

Provozní režim budovy J. Holuba

01.02. 2021

Vážení rodiče,

budova J. Holuba, která byla po týdenním přerušení provozu dnešního dne otevřena, bude, nejméně do konce tohoto týdne, tj. do 5. února 2021 fungovat v provizorním režimu.

Důvodem je nedostatek pedagogů.

Provozní doba v týdnu od 1. do 5. února 2021

1. 2. – otevřena jedna třída – nejvyšší počet dětí – 24 v celé budově

2. - 5. 2. – dopoledne – 06,30 – 13,00 - otevřeny tři třídy = 72 dětí

                   odpoledne – 13,00 – 17,30 otevřeny dvě třídy = 48 dětí

Případné změny vyhrazeny.

Děkujeme za pochopení.

V Kralupech nad Vltavou dne 1. 2. 2021                                                Mgr. Pavla Kicková,ředitelka

 

 

 


Položek: 1-10 z celkem: 49   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  
Sedmikrásky
U Jeslí 520
Šípková Růženka
Nábřeží J. Holuba 153
Barevná školka
Dr. E. Beneše 694
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou

Tel, mobil:
(+420) 315 723 402, 778 087 838

E. Beneše: 312 310 116, 315 723 402
J. Holuba: 312 310 236, 315 726 705
U Jeslí: 312 310 089, 315 727 162

Email - mslobecek@seznam.cz
jidelnamsbenese@seznam.cz
asistentka@msbenese.cz

IDDS - f6jkten
.
U Šípkové Růženky
Barevná školka
Sedmikrásky
Domů Mateřská škola Dr. E. Beneše

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign