Další vzdělávání pedagogických pracovníků - seminář Doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. - Individualizace + inkluze = kvalita - 1 (6)
www.msbenese.cz