Původní - nefunkční plynová stolička a nová nerezová v budově E. Beneše - 2 (2)

o jeden zpět

Nová nerezová stolička

Nová nerezová stolička


www.msbenese.cz