Jméno:
Heslo:

Aktuality

Nástup dítěte do mateřské školy

Vážení rodiče,
nově přijatých dětí, kteří jste se nezúčastnili první třídní schůzky, v sekci dokumenty potřebné k nástupu dítěte do mateřské školy, naleznete formuláře, které je nutné odevzdat v den nástupu vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy 2. září 2019.
http://www.msbenese.cz/stranka-dokumenty-k-prijeti-do-ms-35

Zpětvzetí žádosti o předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
pokud bylo vaše dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole od školního roku 2019/2020, ale vy o ně nemáte zájem, podejte tuto informaci MŠ Dr. E. Beneše písemně, prostřednictvím formuláře  "zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání".

Zpětvzetí žádosti o předškolní vzdělávání - školní rok 2019/2020

FormulářFormulář

Seznam nově přijatých dětí - J.Holuba

Seznam nově přijatých dětí - E. Beneše

Seznam nově přijatých dětí - U Jeslí

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Seznam přijatých dětíSeznam přijatých dětí

Ekologické velikonoční tvoření

Vážení rodiče,
naše/vaše děti z budovy J. Holuba a E. Beneše se zúčastnily Eko soutěže s velikonoční tématikou a vyhrály první dvě ceny. Foto výrobků a záběry z předávání cen naleznete ve fotodokumetaci předškolního vzdělávání a na stránkách Ekocentra.
http://www.eckralupy.cz/clanky.php

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče dětí,
kteří jste byli ve dnech 9. a 10. 5. 2019 u zápisu. Nalezla se paměťová karta: Transcend 2 GB micro sd. K vyzvednutí v ředitelně mateřské školy.

Prázdninový provoz 2019

Vážení rodiče,
ti z vás, kteří mají zájem přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání během prázdnin upozorňujeme, že tak musí učinit do 31.5.2019. Do 20.6.2019 je nutné uhradit úplatu + stravné. Vyúčtování stravného bude probíhat v srpnu. Úplata se přihlášeným dětem nevrací. Viz usnesení Rady města.

Výpis z usnesení Rady něsta

Příprava na školu aneb ...

Vážení rodiče,
pro ty z vás, kteří jste neměli možnost zúčastnit se přednášky dětského psychologa PhDr. Václava Mertina na téma " Školní zralost aneb odklady školní docházky nejsou vždy řešením," přinášíme záznam z toho setkání.

4 rady

Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020

Legislativní postup zápisu k předškolnímu vzděláváníLegislativní postup zápisu k předškolnímu vzdělávání

Zprávičky z ... (únor 2019)

Změna ceny školního stravování

Vážení rodiče,
od 1. dubna 2019 dojde ke změně cen školního stravování a to takto:
a) celodenní stravné - 1 dítě/ 33,-Kč - měsíční záloha 660,-Kč
b) celodenní stravné odklady školní docházky - 1 dítě/35,-Kč - měsíční záloha - 700,-Kč.
Podrobnější informace naleznete v sekci stravování, dokument Pravidla pro školní stravování.

Dotazníkové šetření

Vážení rodiče,
nezisková organizace Centrum podpory zdraví, z. ú. z Ústí nad Labem www.cepoz.cz , která se zabývá zejména výživou předškolních dětí (projekt Cepík, www.cepik.cz), ale i poruchami příjmu potravy, nás požádala o spolupráci na průzkum týkající se rodiny 21. století. Jejího chování a návyků z hlediska zdravého životního stylu. Dotazník je zaměřen na rodinu, protože má největší vliv. Dotazník vytvořila Masarykova univerzita, hlavním řešitelem je Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc..Dotazník je anonymní.
Zde dáváme k dispozici odkaz na online dotazník k nahlédnutí: https://1url.cz/9MelC
Dotazník je vám k dispozici v listinné podobě na každé naší budově.


Žádost o vystavení potvrzení o úhradách úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2018

Vážení rodiče,
od dnešního dne je vám k dispozici žádost o vystavení potvrzení o úhradách úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2018. A to jednak v listinné podobě přímo ve třídě vašeho dítěte, nebo zde na webových stránkách.
Vyplněnou žádost můžete podat osobně (třídní učitelce) nebo elektronicky na adresu: mslobecek@seznam.cz. Po kontrole plateb vám bude vystaveno potvrzení.

Zprávičky z ... (září 2018)

Upozornění na nové číslo účtu

Vážení rodiče,
pro nový školní rok zřídila mateřská škola speciální číslo účtu pro platby od vás, zákonných zástupců dětí. Jedná se o číslo: 115 - 7776350237/0100. Na toto nové číslo budete zasílat následující poplatky: úplatu za předškolní vzdělávání (školné), stravné a příspěvek do fondu nadstandardních aktivit.

Jak na vši v mateřské škole

Jak řešit výskyt vší v mateřské škole?Jak řešit výskyt vší v mateřské škole?

NOVINKY

Podpora učení

obrázek

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí mateřské školy najdete ve fotoalbech a fotogaleri
U Šípkové Růženky
Barevná školka
Sedmikrásky

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign